Nieuws

Maak kans op een optreden tijdens WiSH Outdoor Nederland. Zie https://brabantsdialectenfestival.nl/bijzondere-projecten

De Martien Coppensprijs werd georganiseerd met verschillende participanten. Aanvankelijk werkte het Brabants Dialectenfestival hiervoor samen met de kunstbalie, daarna met het fotoblad Fotografie, de laatste jaren met een werkgroep van de Fotobond BNAFV onder voorzitterschap van Hans Zoete.
Helaas heeft het bestuur van de fotobond besloten niet langer in deze wedstrijd te participeren.
Voor het Dialectenfestival is het niet mogelijk om zonder de deskundigheid van de werkgroep van de fotobond en de financiële bijdrage van de fotobond deze wedstrijd te organiseren. Dat betekent dat er voor dit moment een einde komt aan de fotowedstrijd die aan het festival verbonden was en aan de uitreiking van de Martien Coppensprijs.

 

Op 11 juni is de openbare bespreking en prijsuitreiking van de Martien Coppensprijs 2016 geweest.
Klik hier voor het juryrapport en de genomineerde en winnende foto's.

Tentoonstelling Leesplengskes

In de kraam van de Heemkundevereniging is een tentoonstelling van een aantal Brabantse leesplengskes.

Een aantal is nog leverbaar - een aantal helaas niet meer.

Er liggen er uit:

Oss: uitgegeven door het Noord Brabants Genootschap

Werkendam: Historische Ver. Werkendam en de Werken: www.historiewerkendam.nl

Tilburg: Stichting Tilburgse Taol: www.tilburgsetaol.nl

Alphen: Heemkundekring Carel de Roy: www.heemkundecarelderoy.nl

Sprundel: Stichting Historisch West Brabant: www.shwb.nl

Lieshout: Heemkundekring Hof van Liessent: www.hofvanliessent.nl

Overloon: Dialectwerkgroep Overloon: www.wiewabewaart.nl

Asten: Heemkundekring De Vonder Asten-Someren: www.heemkundekringdevonder.nl 

Someren: idem

Oud-Gastel

Sprundel: Heemkundekring Jan uten Houte: www.janutenhoute.nl

Etten-Leur: idem

Helmond: Haw Ut hellemonds: www.hawuthellemonds.nl

Veghel: Heemkundekring Vehchele: www.vehchele.nl 

Brabants leesplenkske van Nico van de Wetering: www.nicovandewetering.nl

 

Programma 12e dialectenfestival juni 2016.

Vrijdag 10 juni: jeugdmiddag voor de leerlingen van de groepen 7 en 8  van de basisscholen van Lieshout/Mariahout.

Zaterdag 11 juni: van 11.00 - 13.00 uur Openbare bespreking en prijsuitreiking van de Martien Coppens Fotowedstrijd in Bavaria Brouwerij Café. Aansluitend opening van de tentoonstelling - in het Dorpshuis - van de genomineerde en winnende fotoseries.

Zondag 12 juni: Festivaldag: Opening om 12.00 uur door Wim Daniels op de kiosk.

Aansluitend volgen van 12.30 tot 17.00 op 11 podia - binnen en buiten - doorlopende optredens door diverse artiesten.

Er wordt deelgenomen door:

't Kumt Vaneiges - Bagatelle - Gert van Boxtel - Harrie Sijbers - Roaw Vlis - Nel Timmermans - Waizenutmar - Van alle markten thuis - Ruud van der Heijden - Die twee - Jan van der Heijden - MarieChristien - Mientje Wever - Duo Zonnige Klanken - De Bruurs - Cor Swanenberg - Nelleke de Laat - Annelieke Merx - Johan Biemans - Hans van Gorp - Stein en Job - Tonny Wijnands - Toomenarrie van den Bosch Orkest - Lya de Haas/Henny Korsten - Taaftere - Will Segers - Sakkerdju - Knoterbehren - Anneke van Lankveld - Zanggroep Toffel 4 - Henk Habraken - Toon van Hoeij - Volkels Duo - Spoit Ellef.

Van 13.00 - 14.00 is de prijsuitreiking van de liedjes-, gedichten- en verhalenschrijfwedstrijd.

Van 17.00 - 18.00 wordt het festival op de kiosk afgesloten door NL Roots Band Roland Verstappen.

Er zijn diverse kramen met Brabantse boeken en artikelen.

Een programmaboekje is te koop in de INFOstand aan de Heuvel.

 

Passie voor Taal en Italië.

Op zondagmiddag 14 februari 2016 vindt in De Eendracht te Gemert een symposium plaats: Passie voor Taal en Italië. De organisatie is in handen van Heemkundekring De Kommanderij Gemert en de Stichting Brabants Dialectenfestival Lieshout. Deze middag gaat over twee streekgenoten en vrienden, twee belangrijke cultuurdragers die in de 16e eeuw in Italië werkzaam waren: Arnoud van Eyndhouts (Arlenius) uit Aarle-Rixtel en Laurens van den Bleeck (Torrentinus) uit Gemert.

Frans Slits vertelt over de betekenis van beide heren, Prof. Jos Swanenberg en Simon van Wetten vertellen over de taal in Brabant in die tijd, Henk Giebels vertelt over Macropedius en het onderwijs in de Late Middeleeuwen, Henk van Beek vertelt over Aarle-Rixtel in de 16e eeuw en Huize Ter Smisse waar Arnoud van Eyndhouts opgroeide, Ad Otten vertelt over de hoeve Vogelsanck waar Laurens van den Bleeck opgroeide, Jan Timmers gaat in op de oorsprong van de naam Van den Bleeck.

Daarnaast zijn er muzikale intermezzo's, taalkraampjes en Italiaanse hapjes.

Het geheel wordt gepresenteerd door Wim Daniels.

Aanmelden via Heemkundekring Gemert - kosten: € 7,50; voor leden deelnemende heemkundekringen € 5,00.

 

Dialectprijs van Noord-Brabant.

Op woensdag 18 novemer werd in Tilburg de Dialectprijs voor Noord-Brabant uitgereikt. Deze prijs staat voor de erkenning van de activiteiten van Liefhebbers van het dialect in Noord-Brabant. Hij wordt twee-jaarlijks uitgereikt door de stichting Erfgoed Brabant als blijk van waardering voor deze activiteiten.

Er waren 13 initiatieven voorgedragen. De jury selecteerde er 4: Wittenberg, Oreel en Van Esch ("Gin gelul, Brabants voor beginners" en "Wêne klets") - Stichting Brabants Dialectenfestival Lieshout (Brabants Dialectenfestival) - Stichting Dialectgenootschap de Berregse kamer (Stripkesavend, Diktee, publicaties) - Sichting StuipZandt en Heemkundekring Loon op 't Sandt ("Loons lèèft (nog)).

De winnaar werd de groep Wittenber, Oreel en Van Esch. 

 

 

Brabant Bokaal voor Wim Daniels.

De Stichting Brabants Dialectenfestiuval Lieshout is trots op haar voorzitter Wim Daniels. Op 16 december krijgt hij een Brabant Bokaal. Hij krijgt de onderscheiding omdat hij "als taalliefhebber, schrijver en voordrachtskunstenaar boegbeeld, promotor en ambassadeur is voor Brabant", aldus het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant.

 

Brabantse Streektaaldag

Op zaterdag 7 november organiseren de Stichting Brabants Dialectenfestival Lieshout en de Erfgoed Academie Brabant een "Brabantse Streektaaldag". een dag met muziek workshops en voordrachten.

Het programma:

Opening door de dagvoorzitter Wim Daniels.

Presentaties door:

- Walter Evenepoel, Vlaamse zanger, gitarist, kleinkunstenaar en tekstschrijver over streektaal en volkszang.

- Koor van het Sint-Barbaragilde uit Dinther zingt misliederen in het dialect, toelichting door Henk Habraken.

- Presentatie over "Mistero Brabant" door Piet Snijders met zang van Hans van Gorp en Trudy Schambergen.

- Legs Boelen uit Drunen met muzikaal optreden.

Lunch.

- Uitwisselen van ideeën door dialect-werkgroepen en Heemkundekringen.

- Workshop door Prof. Jos Swanenberg over schrijven in dialect. Hierbij worden de resultaten van de "Vraog en antwoord"-enquêtes meegenomen

- Workshop Marja van Trier over schrijven van gedichten in dialect.

- Wandeling verzorgd door de  Heemkundekring "Hof van Liessent"

Afsluiting door Wim Daniels met een optreden van "Stein en Job".

 

MISTERO - Brabantse volksopera.

In Asten wordt door de Stichting MGM (Maatschappelijk Geëngageerd Muziektheater) gewerkt aan "MISTERO, Brabantse volksopera", een avondvullende muziektheaterproductie, gebaseeerd op de vroegere Mistero Buffo van de Italiaanse Nobelprijswinnaar Dario Fo. In de jaren '70 en '80 van de vorige eeuw werd dit stuk beroemd gemaakt door de Internationale Nieuwe Scene uit Vlaanderen.

MGM Asten heeft de MISTERO afgestoft, gemoderniseerd, uitgebreid én in het Brabants omgezet. Resultaat: een totaal vernieuwde productie met een nieuwe verhaallijn en met eigentijdse elementen, maar gemaakt met respect én behoud van de sterkste elementen uit de vroegere Mistero Buffo  - uitgevoerd door podiumartiesten uit Peel, Kempen en omstreken. In de Brabantse voertaal zullen dus heel wat lokale dialecten doorklinken.

Het verhaal gaat over de ploeterende kleine man, die, gewapend met vitaliteit en levenslust, het leven tot een feest probeert te maken, ondanks de soms niet geringe tegenslagen die op zijn weg komen. Het is geen gewoon toneelstuk, musical of opera. Naar de vorm is MISTERO een mix van allerlei podiumkunsten. Behalve zang en muziek zitten er elementen in uit het straattheater, de clownerie en het geïmproviseerd typetjestoneel ofwel de Italiaanse commedia dell arte. 

 

Meer info en speelplaatsen en -data: www.misterobrabant.nl

 

 

  

Tot onze spijt moeten we melden dat de geplande Arleniusdag met "de taal van toen" op 31 januari niet doorgaat. Er zijn te weinig aanmeldingen binnengekomen voor die dag, waardoor we hebben moeten besluiten de bijeenkomst te annuleren. 

 

Arleniusdag in Lieshout

Op 31 januari 2015 is er de Arleniusdag in Lieshout, die deze keer gaat over "De taal van toen".

De presentatie is in handen van Wim Daniels.

De Arleniusdag is in het leven geroepen door de Stichting Brabants Dialectenfestival Lieshout ter ere van twee belangrijke Brabantse cultuurdragers uit de zestiende eeuw: Arnoud van Eyndhouts uit Aarle(-Rixtel) en Laurens van den Bleeck uit Gemert.

De eerste werd in Italië een grote manuscriptenverzamelaar en bewerker van klassieke Griekse en Latijnse teksten; de tweede was in dezelfde tijd in hetzelfde land een drukker en uitgever van formaat.

Ze waren tijdgenoten die in Brabant op maar tien kilometer afstand van elkaar woonden, maar die elkaar pas in Italië leerden kennen en daar ook vrienden en collega's werden. Hun namen verlatijnsten ze tot Arnoldus Arlenius en Laurentius Torrentinus.

"Arlenius" betekent: afkomstig uit Aarle. Torrentinus bevat het Latijnse woord voor "stroompje"(torrent), dat mogelijk een verwijzing is geweest naar het stroompje De Rips, waaraan Laurens van den Bleeck in Gemert woonde.

Het is heel bijzonder dat twee mannen uit twee kleine Brabantse plaatsen onafhankelijk van elkaar, na eerst de Latijnse school in Den Bosch bezocht te hebben, naar Italië trokken en daar een grote stempel drukten op de boekencultuur van die tijd. Daarbij moet aangetekend worden dat Italië in de zestiende eeuw een vooraanstaand land was op cultuurgebied.

Het is volkomen ten onechte dat ze zo in de vergetelheid zijn geraakt. De Stichting Brabants Dialectenfestival wil daar verandering in brengen.

Op "De taal-van-toen-dag" van 31 januari 2015 wordt over Arnoud van Eyndhouts en Laurens van den Bleeck een voordracht gegeven door Frans Slits, die over beiden een boek schreef, met het accent op Laurens van den Bleeck.

Daarnaast is er een voordracht van Jos Swanenberg (streektaalfunctionaris Erfgoed Brabant) en Simon van Wetten (archivaris Gemert) over de taal in Brabant in de tijd dat Arnoud van Eyndhouts en Laurentius van den Bleeck opgroeiden, zo rond 1510. Van algemeen Nederlands was toen nog geen sprake. Maar hoe zag hun taal er dan wel uit in de tijd dat ze nog in Aarle(-Rixtel) en Gemert woonden? En hoe klonk die?

Henk van Beek zal een korte voordracht geven over Aarle-Rixtel in de zestiende eeuw en over het huis (Huize Ter Smisse) waarin Arnoud van Eyndhouts opgroeide.

Ook is er op de Arleniusdag prachtige muziek over taal van het Ampzing Genootschap uit Haarlem. 

Daarnaast zijn er diverse taalkraampjes, onder andere van de heemkundekringen uit Aarle-Rixtel, Beek en Donk, Lieshout en Gemert.

Tussen de optredens worden er ook Italiaanse hapjes geserveerd.

De Arleniusdag, die een jaarlijkse traditie moet worden, wordt op 31 januari gehouden van 15.00 tot 18.00 uur in het Dorpshuis in Lieshout (gemeente Laarbeek), met aansluitend een Italiaans buffet, met speciaal voor deze dag "pizzastreuf".

 

De entree voor alleen de lezingen bedraagt € 10,--. Wie ook wil deelnemen aan het afsluitende buffet betaalt € 10,-- meer.

Inschrijven kan tot 15 januari via de Stichting Brabants Dialectenfestival, t.a.v. Jeanny Franssen, Dorpsstraat 75, 5737 GB Lieshout, of per mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

 

IMG 20140716 173622 Juni is in Laarbeek: watermaand. Bij gelegeheid van het festival 2014 werd de "waterplacemat" gemaakt: spreuken en gezegdes in het Brabants dialect over: water. De spreuken werden door Henk van Beek geïllustreerd.

De placemats zijn te koop via de contactpagina of het secretariaat. De prijs: € 3,00 per stuk, 4 exemplaren voor € 10,00.

 

Op zaterdag 7 juni is de Martien Coppensprijs 2014 uitgereikt

De jeugdmiddag wordt dit jaar niet gepresenteerd door MarieChristien (wegen familie-omstandigheden), maar door Lya de Haas.
Ut Reusels Muziekske heeft wegens ziekte ook af moeten melden voor het festival. Hun plaats wordt ingevuld door Ruud van der Heijden

beeldmerk compleetDe gemeente Laarbeek profileert zich in juni als "Watermaand". Ook in het dialect komt water veel voor in allerlei spreekwoorden en gezegdes. In verband met het festival en deze "watermaand" is er een aantal spreekwoorden verzameld, Henk van Beek maakte er leuke tekeningetjes bij, dit geheel wordt gedrukt en geplastificeerd en het resultaat is een mooie placemat.
Deze placemats zijn tijdens het festival (en daarna) te koop. Tijdens het festival geldt er een aanbieding: € 3,00 per stuk en 4 voor € 10,00.

1e Pinksterdag komt steeds dichterbij en het programma van het festival is bekend.

 

De volgende artiesten zullen optreden op het festival

 

Bagatelle
Johan Biemans
Gert van Boxtel
'n Bietje Brabants
De Bruurs
Trio Mari de Bijl
Cohda-Krek
Mia Dekkers
Dè Vèlt Op
Ton Burgers
Lya de Haas en Hennie Korsten
Trio Henk Habraken
Jan van der Heijden
Lambert van Hintum
Toon van Hoey
Will Jonkers
Gerard Korthout
Ans van Kessel
't Kumt Vaneiges
MarieChristien
Marie van de Middelhaai
Annelieke Merx
Ut Reusels Muziekske
Jeanne v.d. Rijt
Cor Swanenberg
Taaftere
Nel Timmermans – van Kollenburg
Toffel Vier
Toomenarrie
D'n Valkenswirdse twilling
Wout van Venrooij
Roland Verstappen
Vleuts Volk
Waizenutmar
Mientje Wever
Tonny Wijnands

 

Er wordt op verschillende podia opgetreden vanaf 12.30 uur.

 

Waar en wie op welke tijd.....?
Daarvoor verwijzen we u naar het programmaboekje dat in de infostand te koop zal zijn. Hierin staat ook informatie over alle artiesten, over de schrijfwedstrijd, de fotowedstrijd enz.

Het thema van het festival 2016: "Vruuger waar alles bitter!?".

 

Vruuger waar alles bitter.

Het is een gevleugelde uitspraak:soms van oudere mensen als ze herinneringen ophalen of van jongere mensen die naar deze verhalen luisteren. Er zijn veel grappen over: vruuger…toen de gulden nog van hout was….toen de lucht nog schoon en seks vies was……toen de dikke darm nog dun was en de blinde darm nog kon zien….toen de Burger King nog een Prins was……..toen er nog mobieltjes met draaischijven waren.....enz. enz.

We lijken tegenwoordig sneller, gehaaster, anders te leven dan vroeger, maar was vruuger alles bitter?

Heeft het alleen met de herinneringen te maken of worden we door onze herinneringen een beetje voor de gek gehouden.

Herinneren we ons alleen de goede dingen en vergeten we de minder goede?

Waarom zeggen we “vruuger waar alles bitter”?

Voelen we ons machteloos over de huidige situatie waardoor we met een soort roze bril naar het verleden gaan kijken en dat verleden gaan verheerlijken?

Wat is er nu zo anders dan vroeger ….wat is er nu bitter…. en zullen ze over een aantal jaren – als nu vruuger geworden is - over onze tijd niet hetzelfde zeggen…..

De foto's van het dialectenfestival 2012 zijn te zien op de fotopagina.
DSC_5833.jpg DSC_5810.jpg IMG_3219-1.jpg IMG_3195-1.jpg DSC_5869.jpg IMG_3282-1.jpg DSC_5842.jpg DSC_5794 (1).jpg DSC_5837.jpg DSC_5794.jpg DSC_5797.jpg DSC_5877.jpg IMG_3199-1.jpg DSC_5850_bewerkt-1.jpg DSC_5805.jpg DSC_5888.jpg DSC_5814.jpg IMG_3309-1.jpg IMG_3272-1.jpg DSC_5803.jpg DSC_5832.jpg