Hoe het begon

In de jaren negentig had Sjef van Schalen, betrokken bij Brabants dialect, het idee dat er iets gedaan moest worden om het Brabants Dialect te beschermen. Hij legde zijn idee voor aan de commissie dialectologie van “Het Noordbrabants Genootschap”. Hier werd enthousiast gereageerd en werd de eerste werkgroep opgericht, bestaande uit Jan Smeets (Centrum voor amateurtoneel), Anne-Mariken Raukema (directrice Noordbrabants Genootschap), Mira Ficq-Weijnen (voorzitter cie. Dialectologie) en Sjef van Schalen (bedenker van het plan en lid commissie dialectologie). Er volgde overleg met Piet van Hout, burgemeester van Lieshout. De gemeente Lieshout zegde medewerking toe en nam zitting in de werkgroep. 
Dit resulteerde in het eerste festival op 12 juni 1994. Aan het eerste festival was geen thema verbonden.
Het was het eerste festival in een reeks die traditiegetrouw plaats ging vinden in de even jaren op de 2e zondag in juni.

Bekijkt u op de site ook onze doelstellingen. Mocht U daar een bijdrage aan willen leveren, dan kunt U contact met ons opnemen.

Henri Bouwmans
Voorzitter Stichting Brabants Dialectenfestival Lieshout

Doelstelling

De doelstellingen van de Stichting Brabants Dialectenfestival zijn:

1. Het stimuleren van het gebruik van het Brabantse dialect.

2. Via een groots tweejaarlijks festival een podium bieden aan individuen, groepen, instellingen, verenigingen en stichtingen die zich op allerlei mogelijke manieren inzetten voor het uitdragen, behouden of vastleggen van het Brabantse dialect.

3. Via andere bijeenkomsten en manifestaties en via lezingen en eigen publicaties aandacht schenken aan het Brabantse dialect.

Edities


14e festival 12 juni 2022: "Blij dè ge d'r wir bent".
Geopend door de Commissaris van de Koning, Mevr. I. Adema

13 1/2 festival 14 juni 2020: "Liefde is 't skonste um te hebbe". Vanwege Corona kon dit festival niet doorgaan. Allen de schrijfwedstrijd kon doorgaan, omdat die digitaal geregeld kon worden (vandaar het nummer 13 1/2)
Bekijk hier


Geopend door: Ir. G.J.M. Braks (oud-minister van Landbouw)