Het bestuur

Henri Bouwmans

Voorzitter
Tuindersweg 39
5738 BK Mariahout
Tel. 0499-421750 / 06 2876 9081

Marianne Swinkels

Lid
Ribbiusstraat 1
5737 BA Lieshout
Tel. 0499 - 42 20 17 / 06 4807 9795

Ria van Berlo

Secretaris
Deensehoek 23,
5737 PB Lieshout
Tel. 06 5136 0042

Jeanny Franssen

Secretaris
De Klumper 20
5737 AZ Lieshout
Tel. 06 5423 7116

Ton van den Baar

Lid
De Spil 27
5737 JC Lieshout
Tel. 0499 - 42 25 41

Pieter de Baaij

Penningmeester
Schutsstraat 25
5737 EV Lieshout
Tel. 0499 422848 / 06 - 53 68 57 40

Stein van de Ven

Lid
Lange Akker 35
5735 HD Aarle-Rixtel
Tel. 06 20278973

Comité van ambassadeurs

Mevrouw I. (Ina) Adema
Commissaris van de Koning van Noord-Brabant
 
De heer W. (Wim) Daniels
Voormalig voorzitter,
Nederlandse schrijver, taalkundige en acteur,
ereburger van de gemeente Laarbeek
  
De heer H. (Hans) Gilissen,
oud-burgemeester van Laarbeek 
En oud-burgemeester van Venray

Dhr. J. (Jos) Swanenberg,
Hoogleraar Diversiteit in taal en cultuur aan de Universiteit van Tilburg 
en onderzoeker taalvariatie bij het Meertens Instituut van de KNAW.
 
De heer P. (Peter) Swinkels,
voormalig bestuursvoorzitter van Bavaria / Royal Swinkels Family Brewers / Royal Swinkels